Platforma Volanti rozwinęła się przy realizacji projektu "Volanti – innowacyjny system do organizacji i optymalizacji lotów na zlecenie - pasażerskich, towarowych i specjalistycznych." w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. Typ projektu: TIK

Nr naboru: RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17
Nr projektu: RPPK.01.04.01-18-0372/17-00

Dziękujemy!